Znajdziesz mnie:

Adrian Bysiak

Blogeoo

blogeoo

Hosting

admin

/Adrian Bysiak

About Adrian Bysiak

Jestem dorosłym facetem uwielbiającym niezależność. Moje życie skupia się wokół internetu.

Message to the future

News from the past   Probably each of us at least once in their life looked to the past. Part of us today stores antiques, that remember the ancient times, still others collect stamps, cigarette lighters and even caps. I personally like to collect coins, which will take me on a journey to the past. [...]

By | Styczeń 17th, 2017|Bez kategorii|0 Comments

Wiadomość do przyszłości

Wiadomości z przeszłości   Prawdopodobnie każdy z nas choć raz w życiu zajrzał do przeszłości. Część z nas do dziś przechowuje antyki, które pamiętają zamierzchłe czasy, jeszcze inni kolekcjonują znaczki, zapalniczki a nawet kapsle. Ja osobiście lubię zbierać monety, które to zabierają mnie w podróż do przeszłości. Wybijane są na nich różne ważne daty oraz oznaczane [...]

By | Styczeń 17th, 2017|Be Trendy|0 Comments

Web off

When you work on the Internet through the internet and the Internet are the days when you have the urge to push the magic button that the entire network shuts down. Unfortunately it is not possible to achieve. The Internet will not shutdown, you can only from him. I know how these gaps are significant, [...]

By | Październik 26th, 2016|Bez kategorii|0 Comments

Web off

Kiedy pracujesz w internecie przez internet i dla internetu są dni kiedy masz ochotę wcisnąć magiczny guzik, który tą całą sieć wyłączy. Niestety to nie możliwe do zrealizowania. Internetu się nie wyłączy, możesz jedynie od niego odpocząć. Doskonale wiem jak te przerwy są istotne, by jednak funkcjonować jak człowiek a nie robot, który siedzi 24/7 [...]

By | Październik 26th, 2016|LifeStyle, Travel|0 Comments

Apartments in UK

Hey! Very many people have often asked me about material for hire in the UK. Here it is. Today the film I was trying to do more humorously, but this important for visitors the essence-is right here. The hiring of anything in the UK-it's really a big problem, and closer to the City Center (London) [...]

By | Październik 1st, 2016|Bez kategorii|0 Comments

Mieszkania w UK

Hej! Bardzo wiele osób prosiło mnie o materiał dotyczący wynajmu w UK. Oto i on. Dziś film starałem się zrobić bardziej humorystycznie, natomiast ta ważna dla przyjezdnych esencja - znajdzie się właśnie tutaj. Wynajęcie czegokolwiek w UK - to naprawdę duży problem, czym bliżej do centrum (Londyn) tym problem jest większy, gdyż zwiększa się cena [...]

By | Październik 1st, 2016|LifeStyle|7 komentarzy

Global blind

Global blind   In his previous job, I met a few people who are scared that what is happening today in the world. Some more, some less. Each, however, has taken some steps that make-that life gets better. One common feature of all these people is that they do not believe in the chaff, which [...]

By | Wrzesień 17th, 2016|Bez kategorii|0 Comments

Globalne oślepienie

Globalne oślepienie   W swojej poprzedniej pracy spotkałem kilka osób, które są przerażone tym co dzieje się dziś na świecie. Niektórzy bardziej, inni nieco mniej. Każdy jednak podjął pewne kroki, które sprawiają - że życie staje się lepsze. Jedną cechą wspólną wszystkich tych osób jest to, że nie wierzą w sieczkę, którą serwuje nam telewizja. [...]

By | Wrzesień 17th, 2016|Health & Wellness|9 komentarzy